PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA           ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

INFORMACJA O PROGRAMIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

POPZ-logotypy_mini

Parafialny Zespól Caritas przy parafii   św. Michała w Koniecpolu poprzez umowę
z Bankiem  Żywności w Częstochowie, włączył się w rozdzielanie żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .
sierpień 2017 – czerwiec  2018r. Z programu tego mogą skorzystać osoby i rodziny,
gdzie dochód netto na jedna osobę  nie przekracza:
1.rodzina  jednoosobowa :1268.00 zł /netto/.
2.rodzina wieloosobowa:1028.00 zł osobę./netto/.
Do dochodu nie wliczana jest kwota otrzymana w ramach  programu rodzina 500+.
Aby móc  skorzystać  z tej pomocy należy: dostarczyć do kancelarii parafii św. Michała w Koniecpolu do dnia 05.09. 2017 r. skierowanie z MOPS /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu / -Formularz nr.5 .
Osoba bezdomna Formularz  nr 6 może otrzymać  w parafii św. Michała.
MOPS wydaje zaświadczenia po dostarczeniu następujących dokumentów:
a. dowód osobisty
b. odcinek emerytury lub renty z ostatniego miesiąca.
c. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za ostatni miesiąc.
d. Jeśli jest ktoś bezrobotny – zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie
bezrobotnego  i pobieranych świadczeniach lub ich braku.
Bardzo Ważne!
Dokładnie wypełnić punkt a. b. c.  przez podkreślenie właściwej pozycji
oraz punkt d. i e przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki
Kancelaria par. św. Michała czynna od poniedziałku do soboty:
g. 07.30-08.00                           g.17.20- 17.45.

Msze Święte

MSZE ŚWIĘTE - OKRES LETNI: NIEDZIELA 7.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 18.00

MSZE ŚWIĘTE - OKRES ZIMOWY:
NIEDZIELA 8.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 17.00

Spowiedź codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.

Kancelaria parafialna

godziny urzędowania:

od poniedziałku do soboty
OKRES LETNI:
7.30 - 8.00 oraz od 17.15 - 17.45

OKRES ZIMOWY:
7.30 - 8.00 oraz od 16.15 - 16.45

Numer konta:
63 8276 0003 2000 0000 1238 0001

Licznik odwiedzin

29900
Visit Today : 5
Visit Yesterday : 136
This Month : 2480
This Year : 26507
Total Visit : 29900