PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA           ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

SIOSTRY ZAKONNE

Obecnie posługują w parafii:

s. Terezja – organistka i  przełożona domu

oraz

s. Patrycja – zakrystianka.

Historia Zakonu


 

Nasze korzenie sięgają XIX w., a dokładnie upadku Powstania Listopadowego w 1831r. Wielu wybitnych Polaków na czele z Adamem Mickiewiczem znalazło się w Paryżu na emigracji. Ci, którzy kochali swoją Ojczyznę zrozumieli, że zmalały szanse na odzyskanie niepodległości droga zbrojnego powstania, nie zgasły jednak w nich nadzieje na ratowanie Ojczyzny poprzez prace nad moralnym odrodzeniem narodu. Adam Mickiewicz powiedział: „Polsce potrzeba nowego zakonu”. Bogdan Jański, Hieronim Kajsiewicz i Piotr Semenenko założyli Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

W myśli Bożej były jeszcze Siostry Zmartwychwstanki. Do żeńskiej gałęzi Zgromadzenia Pan Bóg powołał dwie Polki, matkę i córkę: Celinę i Jadwigę Borzęckie. Pod kierunkiem Ojca Piotra Semenenki, ówczesnego generała Zmartwychwstańców, przyszłe założycielki poznawały zasady zmartwychwstańskiej drogi własnego uświęcenia i pracy dla innych. Dnia 6 stycznia 1891r. w Rzymie złożyły śluby dając tym samym początek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Celem powstałego na emigracji Zgromadzenia była i jest praca nad moralnym odrodzeniem społeczeństwa, dlatego Siostry podjęły pracę wychowawcza wśród dzieci w Rzymie, a gdy tylko stało się to możliwe przybyły na ziemie ojczyste. Wkrótce udały się z misją do Bułgarii i Ameryki.

Wyznajemy głęboką wdzięczność Bogu w Trójcy Przenajświętszej za wszystkie łaski, jakimi obdarzył Zgromadzenie Ojców. Ich współzałożyciel, Ojciec Piotr Semenenko, był kierownikiem duchowym naszych Matek Celiny i Jadwigi Borzęckich i przekazał im myśl założenia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek oraz wszczepił w ich serca,  a przez nie naszemu Zgromadzeniu, skarby duchowości zmartwychwstańskiej.

(Z Dokumentu XII Kapituły Generalnej)

 

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego to matka i córka: bł. Celina Borzęcka (1833-1913) i czcigodna Sługa Boża Jadwiga Borzęcka (1863-1906).

 


Apostolstwo – Misja

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek włącza się w zbawczą działalność całego Kościoła, wszędzie tam, gdzie Zmartwychwstały Chrystus potrzebuje naszych serc i rąk, aby kochać i pomagać, prowadząc ludzi drogami świętości ku pełni szczęścia w Bogu. Podejmujemy więc pracę katechetyczną, w parafiach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Szczególną troską pragniemy otaczać ludzi chorych, cierpiących oraz młodych poszukujących sensu życia i drogi własnego powołania.

W naszych domach organizujemy dni skupienia dla dziewcząt, które chcą budować swoje życie na fundamencie Bożej Miłości. Pracujemy również na roli Chrystusowej winnicy w Tanzanii, Argentynie, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Kanadzie, Anglii, Australii i na Białorusi.

Szczególną misję apostolską podejmują nasze starsze i chore Siostry, obejmując modlitwą i ofiarą potrzeby całego świata. Każda z nas pragnie i z całych sił się stara być zwiastunką nadziei, radości i pokoju, niosąc Miłość Zmartwychwstałego wszędzie tam, gdzie ciągle jej brak.

Apostołki Zmartwychwstania

Przy Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego od początku powstała wspólnota osób świeckich tzw. Siostry Zjednoczone, obecnie są to Apostołki Zmartwychwstania. Myśl współdziałania Zgromadzenia ze świeckimi wyrosła z idei Bogdana Jańskiego, który pragnął tworzyć wspólnoty sióstr nie prowadzących życia wspólnotowego. Nowatorska na koniec XIX wieku idea co do życia laikatu zjednoczonego ze Zgromadzeniem jedną duchowością i tym samym celem apostolskim, podjęta przez bł. Matkę Celinę Borzęcką spotkała się z większym zainteresowaniem po Soborze Watykańskim II.

Kim są Apostołki Zmartwychwstania?
Jest to stowarzyszenie kobiet świeckich, które jako dziewczęta, matki rodzin lub osoby samotne żyją duchem paschalnym (życie paschalne tj. obumieranie swojego „ja”, by jednoczyć się z Panem Jezusem we wszystkim, por. Ga 2,20) według Reguły zatwierdzonej przez Kościół.

Do czego są powołane Apostołki Zmartwychwstania?

  • Do życia w duchu Zgromadzenia i współudziału w jego misji w celu rozszerzania Królestwa Bożego w świecie poprzez odnowienie społeczeństwa.
  • Apostołki Zmartwychwstania wypełniają swoje chrześcijańskie powołanie żyjąc w świecie oraz pełniąc swoje codzienne obowiązki rodzinne i zawodowe.
  • Pogłębiają swoje życie sakramentalne uczestnicząc w pełni w Eucharystii i korzystając często z Sakramentu Pojednania.
  • Rozwijając życie duchowe poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową uczestnicząc w miesięcznych dniach skupienia, w rekolekcjach, a także w życiu parafii lub diecezji.
  • Podejmują apostolstwo: modlitwy, cierpienia, ewangelizację poprzez życie Ewangelią i uczynki miłosierdzia.

Kto może zostać Apostołką Zmartwychwstania?

Każda katoliczka, która ma szczerą intencję rozpoznania i wypełniania woli Bożej w swym codziennym życiu oraz pragnienie życia duchem Zgromadzenia zgodnie z regułą Apostołek Zmartwychwstania.

Z kim nawiązać kontakt w tej sprawie?

Wspólnoty Apostołek Zmartwychwstania powstają przy wspólnotach sióstr.

Aktualnie spotkania formacyjne na terenie Prowincji Warszawskiej odbywają się w ośrodkach:
– Warszawa – Żoliborz, ul. Krasińskiego 31, 01 – 784 W-wa, tel. (0-22) 663-68-73
– Częstochowa, Al. N.M.P. 58/60, 42 – 200 Częstochowa, tel. (0-34) 324-15-69
– Kęty, ul. Rajska 4, 32 – 650 Kęty, tel. (0-33) 845 34 96
– Koniecpol, ul. Szkolna 13, 42 – 230 Koniecpol, tel. (0-34) 355-12-64
– Mocarzewo, Mocarzewo 13, 09 – 540 Sanniki, tel. (0-24) 277-60-29

Kobiety zainteresowane misją Apostołek Zmartwychwstania czy pragnące wstąpić w ich szeregi, mogą pisać na adres: apostolkicr@gmail.com

 

 

Msze Święte
MSZE ŚWIĘTE:
NIEDZIELA: 7.30 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W SOBOTĘ O 18.00 - MSZA ŚW Z LITURGIĄ NIEDZIELNĄ

W TYGODNIU: 7.00 / 17.00 (X-III)
7.00 / 18.00 (IV-IX)

Spowiedź codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.
Ważne informacje
Numer konta:
63 8276 0003 2000 0000 1238 0001
Licznik odwiedzin
583548
Visit Today : 85
Visit Yesterday : 202
This Month : 7347
This Year : 43848
Total Visit : 583548