PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA           ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

Siostry zakonne

Zmartwychwstanki
I. Zanim powstały zmartwychwstanki:
Narodziny wspólnoty Sióstr przypadają na okres, w którym idea zmartwychwstania narodu zajmowała umysły polskich patriotów będących na emigracji. Gdy po klęsce powstania listopadowego perspektywa na odzyskanie niepodległości zmalała, to nie zgasły nadzieje na ratowanie Ojczyzny poprzez pracę nad moralnym odrodzeniem narodu. Idea tej pracy ożywiała przywódców polistopadowej emigracji, na czele której stał Adam Mickiewicz. To w jego mieszkaniu zbierali się przyszli zmartwychwstańcy. Byli to : Bogdan Jański, wielki apostoł emigracji, nawrócony przez Mickiewicza z Saint-simonizmu – późniejszy Założyciel Zmartwychwstańców, oraz Piotr Semenenko, nawrócony przez Jańskiego i jego najwierniejszy uczeń, Hieronim Kajsiewicz powstaniec listopadowy i poeta.
Założone przez Mickiewicza w 1834 roku Bractwo Braci Zjednoczonych, dało początek powstałemu w 1836 r. Zgromadzeniu Księży Zmartwychwstańców. Idea Bogdana Jańskiego wyznaczała temu Zgromadzeniu misję rechrystianizacji Europy przez nawrócenie Polski, a przez nią całej słowiańszczyzny.
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek powstało w Rzymie w 1891 r. przez długie lata formacji duchowej i szereg trudności, które musiały pokonać, zmagając się z przeciwnościami losu, by wypełnić Boży plan .
Założycielkami Zgromadzenia są matka i córka- błogosławiona Celina i sługa Boża Jadwiga Borzęckie.
Celina z Chludzińskich- Borzęcka urodziła się w Antowilu k. Orszy w roku 1833 na kresach dawnej Rzeczyposplitej . Pragnęła wstąpić do klasztoru jednak jej rodzice i spowiednik byli innego zdania, że powinna wyjść za mąż. Dlatego poślubiła Józefa Borzęckiego z Grodzieńszczyzny. Była szczęśliwą matką i żoną. Urodziła czworo dzieci, dwoje z nich zmarło we wczesnym dzieciństwie. Dwie córki Celina i Jadwiga wzrastały w zdrowych tradycjach patriotycznych i religijnych. Rodzice troszczyli się o ich staranne wychowanie. Szczęście rodzinne zakłóciła choroba ojca, który został dotknięty paraliżem. Celina przeniosła się do Wiednia w celu ratowania zdrowia męża. Niestety po pięciu latach Józef umiera. Wówczas Celina z córkami przenosi się do Rzymu, by zapewnić im dalszą możliwość kształcenia. Tu spotkała o. Piotra Semenenko- Generała Księży Zmartwychwstańców, który został jej spowiednikiem. Potwierdził on powołanie zakonne, odkryte przez nią w młodości. Starsza córka wyszła za mąż Józefa Hallera a młodsza Jadwiga przystąpiła do współpracy z matką nad tworzeniem nowego Zgromadzenia. Obie przeszły wiele. Nie oglądając się na opinie rodziny i przyjaciół, budowały nową wspólnotę zakonną. Żyjąc tajemnicą Męki , Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1891r złożyły pierwsze śluby zakonne. Celem powstałego Zgromadzenia była praca nad moralnym odrodzeniem narodu. Dlatego gdy tylko stało się to możliwe, matka Celina przybyła do Galicji. Rozpoczęła pracę w Kętach . siostry zaangażowały się w pracę parafialną, otworzyły ochronkę dla dzieci rozpoczęły pracę katechetyczną założyły stowarzyszenie dla kobiet, wykładały w szkole pedagogicznej. W 1906 r. nagle zmarła matka Jadwiga mając 42 lata. Matka Celina przyjęła ten nieoczekiwany cios słowami wiary „ nie ma takiej rzeczy, której by dusza z miłości do Pana Jezusa nie wytrzymała” pracowała dalej nad nowymi placówkami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.
W czasie życia Założycielki powstały 22 wspólnoty Zmartwychwstanek.
Matka Celina zmarła 26. Października 1913 w Krakowie. Jej ostatnie słowa” świętymi bądźcie .. „W 1944 rozpoczęto proces beatyfikacyjny Matki Celiny,a w 1982 papież św. Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót. W 2002 r w Krakowie przeprowadzono proces dotyczący uzdrowienia Andrzeja Mecherzyńskiego za przyczyną Matki Celiny . 06.01 2006 r. Ojciec św. Benedykt XVI zatwierdził cud za jej przyczyną. Beatyfikacja Matki Celiny odbyła się 27.10.2007 r. w Bazylice św. Jana na Lateranie.
Siostry do Koniecpola przybyły w okresie międzywojennym na zaproszenie hrabiny Potockiej by prowadzić ochronkę dla dzieci z tutejszego majątku.
Obecnie pracują w parafii:
Siostra Anna Gałko przełożona domu i pełniąca obowiązki zakrystianki w tutejszej parafii,
s. Agnieszka Beata Król organistka i kancelistka
s. Maria Teresa Tomczak katechetka

Msze Święte
MSZE ŚWIĘTE - OKRES LETNI: NIEDZIELA 7.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 18.00

MSZE ŚWIĘTE - OKRES ZIMOWY:
NIEDZIELA 8.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 17.00

Spowiedź codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.
Kancelaria parafialna
godziny urzędowania:

od poniedziałku do soboty
OKRES LETNI:
7.30 - 8.00 oraz od 17.15 - 17.45

OKRES ZIMOWY:
7.30 - 8.00 oraz od 16.15 - 16.45

Numer konta:
63 8276 0003 2000 0000 1238 0001
Licznik odwiedzin
36977
Visit Today : 131
Visit Yesterday : 94
This Month : 2243
This Year : 33584
Total Visit : 36977