PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA           ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

ROZWAŻANIA

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

EWANGELIA

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

 

  

„Albowiem Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza…”. Gospodarz oznacza samego Boga. Robotnikami są ludzie powołani do Królestwa Bożego tj. do królestwa łaski, do Kościoła i zbawienia. Winnica to Królestwo Boże w sferze ziemskiej, która najdoskonalej realizuje się w Kościele Chrystusowym. Dzień roboczy, dniówka to życie ludzkie. Bóg w różnym czasie powołuje ludzi do Królestwa łaski i zbawienia. Jednych o szóstej rano – od najwcześniejszego dzieciństwa; innych w wieku dojrzałym, jeszcze innych pod wieczór ich życia, nawet na łożu śmierci. Wypłata – to nagroda za pracę.

 

Bracia i Siostry,

Jaki sens ma ta przypowieść dla nas współczesnych chrześcijan? Zwykły, wyrachowany gospodarz nie uczyniłby w ten sposób. Ludzie inaczej oceniają niż Bóg; liczą z zegarkiem w ręku, z miarą i wagą. Bóg ma inną tabliczkę mnożenia, inną miarę i wagę. Bóg nie liczy, Bóg wszystko wie. Patrzy nie tylko na zewnętrzne czyny, ale w głąb duszy ludzkiej. Bóg jest nieograniczoną miłością i dobrocią. Dobro udziela się innym. Bóg daje pełnymi rękami miłość i dobro, byle tylko człowiek nie odgrodził się od Niego murem i chmurą złej woli. Tym darem Bożym jest łaska – BÓG, KTÓRY DAJE SIĘ CZŁOWIEKOWI. Wszystko jest łaską. W świetle tej prawdy pierwsi mogą być ostatnimi a ostatni pierwszymi. Tak właśnie było z ludem wybranym. Oni pierwsi byli powołani do Królestwa, im był obiecany Mesjasz. Utrzymywali nawet, że byłoby niesprawiedliwością dopuszczać do Królestwa grzeszników i pogan.

Jezus uczy nas dziś przez tę przypowieść, że powołanie grzeszników i pogan jest dziełem Bożej dobroci i miłosierdzia. poganie i i grzesznicy okazali się bardziej wrażliwi na powołanie Boże niż Izraelici. Dlatego choć wezwani zostali na końcu, stali się pierwszymi.Przypowieść w ten sposób ma również wymiar historiozbawczy a nie tylko moralny; wyjaśnia miejsce Żydów i pogan w Królestwie Bożym. Nagroda jaka nas czeka nie będzie mierzona czasem, miarą, wagą, pochodzeniem i przywilejami, lecz jedynie DOBROCIĄ I MIŁOŚCIĄ.

 

 

Wszystko jest łaską i darem. Nie oznacza to jednak, że z tą łaską nie trzeba współpracować. Powołanie do winnicy Kościoła, do Królestwa łaski jest powołaniem do pracy w upale słońca i w pocie czoła, jest powołaniem do służby. Królestwa niebieskiego nie zdobywa się z założonymi rękami, bezczynnie. Wszystko jest łaską, ale z łaską trzeba współpracować. Trzeba ciągle usuwać wszystko, co nas oddziela od dobroci Bożej.

Dobroć i miłość Ojca w sposób szczególny objawia się w każdej Mszy świętej, dlatego zwracamy się do Niego słowami: „Ojcze nasz!”. Objawia się w ofierze Jego Syna Jezusa Chrystusa, który z miłości do nas ofiaruje się Ojcu. Musimy zabrać cząstkę tej dobroci i ponieść ją w życie. Wszyscy musimy uczyć się zdrowej miłości, która stawia przede wszystkim na drugą osobę. Tylko taka miłość daje spełnienie i prowadzi do szczęścia. Każde inne podejście szybko zamienia się w egoizm.

 

 

 

Na codzienną drogę z Miłosiernym Panem Jezusem, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący:

Ojciec i Syn i Duch Święty +

 

 

 

 


Msze Święte
MSZE ŚWIĘTE - OKRES LETNI: NIEDZIELA 7.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 18.00

MSZE ŚWIĘTE - OKRES ZIMOWY:
NIEDZIELA 8.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 17.00

Spowiedź codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.
Ważne informacje
Numer konta:
63 8276 0003 2000 0000 1238 0001
Licznik odwiedzin
235136
Visit Today : 7
Visit Yesterday : 234
This Month : 4190
This Year : 59105
Total Visit : 235136