PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA           ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

ROZWAŻANIA

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


 

Krzyż, przez który Jezus odchodzi z tego świata, jest równocześnie nowym otwarciem odwiecznego Ojcostwa Boga, który w nim przybliża się do ludzkości, do każdego człowieka (…). I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi (…). Człowiek zostaje w tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo.

 

 

 

Tekst Ewangelii

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!” Wtem rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący tłum to usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


 

Komentarz do Ewangelii

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam bliżej nieokreśloną grupę ludzi, o których wiemy, że są Grekami, czyli ludźmi pogańskiego pochodzenia, którzy jednak przybywają do Jerozolimy na Paschę, czyli należą do tzw. „bojących się Boga”, czyli pogan, którzy wierzą w Jahwe, ale kultura, w jakiej żyją, nie pozwala im w pełni wejść do narodu wybranego, gdyż nie chcą poddać się obrzezaniu. Grecy ci zbliżają się do Filipa i proszą o to, aby ten pokazał im Jezusa. Wybrali Filipa, bo właśnie on był blisko Jezusa, a jednocześnie miał greckie koneksje, pochodził z greckiego miasta i miał wywodzące się z tejże kultury imię. Jednak Filip prosi o pomoc Andrzeja, bo ten był jeszcze bliżej Jezusa. Razem udali się do Jezusa. Nie wiadomo, czy owi Grecy spotkali się z Jezusem bezpośrednio – o tym ewangelista nie wspomina, ale zapytanie Filipa i Andrzeja stało się okazją do wygłoszenia przez Jezusa mowy o Jego rychłej śmierci oraz o jej owocach.

Do kogo Chrystus kieruje swoje słowa w dzisiejszej Ewangelii?

Słowa Chrystusa są skierowane do mnie. Bym moim życiem starał się Go naśladować. By było we mnie więcej miłości do Boga i drugiego człowieka. Bym umiał zachwycić się Jego miłością i został przez nią pociągnięty do Niego. Umiał do Niego przylgnąć. Dzisiaj wokół nas jest także wielu ludzi, którzy proszą: „Chcemy zobaczyć Jezusa”. Jest wielu obojętnych, niewierzących, ale i takich, w których sercach jest ta prośba.Kogo pokazuję im moim życiem? Kogo naśladuję? Na katechezie dla młodzieży, gdzie była mowa o różnych postanowieniach na Wielki Post jedna dziewczyna powiedziała: „- Postanowiłam sobie, że jeżeli mam czas, nie będę oglądała programu telewizyjnego dłużej niż godzinę. To pozwala na oglądnięcie jakiegoś jednego programu, i ta godzina wtedy tak szybko mija… I mam postanowienie, że godzinę się pomodlę. Wie Ksiądz co zauważyłam? Jak wtedy czas powoli płynie!…”. A ile czasu ja mam na modlitwę? Na ile jest ona moim spotkaniem z Tym, który mnie tak ukochał, że oddał, życie za mnie? To przecież z modlitwy mam czerpać siły do tego, by umierać dla tego co małe, egoistyczne, nieważne, niepotrzebne i nabierać sił, by móc przeżywać moje nieustanne nawrócenie.

W tym rozważaniu pojawia się wiele pytań. Ale to już V Niedziela Wielkiego Postu, na wiele z tych pytań powinniśmy już dać odpowiedź…

 

Na YouTube w Internecie można zobaczyć historię 6 – letniej dziewczynki, która wystąpiła w konkursie, w którym można było wygrać dość duże pieniądze, mówiła tam wiersz o babci, mówiła go bardzo ładnie i wzruszająco. Sala nagrodziła jej występ oklaskami na stojąco. Nie wygrała tego konkursu, ale wzbudziła ogromne zainteresowanie. I co się okazało. Ta sześciolatka w sąsiedztwie ma kolegę głuchoniemego z którym nikt się nie bawił, ona zaczęła się z nim bawić, poznała go z innymi dziećmi. Postanowiła mu pomóc w leczeniu. Powiedziała o tym jego mamie. Jego mama odebrała to, że dziecko jest wzruszone nieszczęściem drugiego dziecka. To miłe, ale nie wiązała z tym żadnych nadziei. A ta mała dziewczynka wystąpiła w konkursie chcąc zdobyć pieniądze, by je oddać temu chłopcu, by pomóc w jego leczeniu. Chociaż nie wygrała tych pieniędzy, nie poddała się wystąpiła w innych konkursach, zwróciła uwagę innych ludzi na tego chłopca, którzy teraz ofiarują konkretną pomóc.

Opowieść o tej dziewczynce jest bardzo wzruszająca, tam gdzie ona występuje, opowiadając o wszystkim powoduje, że ludzie są poruszeni jej wrażliwością i dobrocią. Możemy postawić pytanie: Na ile dzisiaj porusza mnie miłość Chrystusa, Jego ofiara? Na ile dociera do mnie wiadomość, że umarł za mnie, by dać mi życie i to życie wieczne?

 

 

Na drogę z Jezusem i zadanie przyprowadzania innych do Niego niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący:

Ojciec i Syn i Duch Święty +

 


 

> Chcemy ujrzeć Jezusa

Przybyli na święto Grecy poprosili Filipa, żeby zaprowadził ich do Jezusa, a on poszedł wraz z Andrzejem powiedzieć Mu o tym. Ludzie, którzy w swoim życiu nie spotkali ani nie doświadczyli Boga często chcą zobaczyć Go w tych, którzy uważają że mają z Nim relację. Pierwsze, co zrobili uczniowie to poszli do Jezusa, żeby z Nim porozmawiać. Jeśli wydaje Ci się, że czasami nie wiesz jak o Nim świadczyć to zapytaj Boga co robić – jak być Jego świadkiem wśród ludzi, w konkretnych sytuacjach Twojego życia. Jak żyjesz z Jezusem w Twojej codzienności? Gdzie Go szukasz i znajdujesz?

 

> Jeżeli ziarno pszenicy obumrze przynosi plon obfity

Obumieranie ziarna to zgoda na wydanie siebie. Niewiele osób ma świadomość tego, co Bóg mógłby zrobić z nimi, gdyby w całkowitej wolności pozwolili Mu kształtować swoje serca. A jedynie garstka odważnych zgadza się na to. To, co przynosi prawdziwy owoc to nie Twoje osiągnięcia i talenty, ale na ile dzielisz się nimi z drugim człowiekiem. Jego miłość i łaska pozwala mi zapominać o sobie i przestać przeliczać miłość, tak by każdy jej wydatek był zawsze zwrócony i wyrównany. Gdzie Bóg zaprasza mnie do obumierania, zapominania o sobie? Bardziej przynosisz Jego czy swój plon?

 

> A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną

Służyć Jezusowi to znaczy iść za Nim. On chce prowadzić każdego z nas najkrótszą drogą, prosto do celu. Jeżeli chcę Jemu służyć to droga, którą pójdę nie będzie na moich warunkach. Nie wybiorę wtedy tej wygodniejszej i łatwiejszej, ale jaką On przygotował i sam przeszedł. Mogę nie zrozumieć wszystkiego, co mnie na tej drodze spotka, jednak ważne bym wierzył, że On da mi wszystko czego potrzebuję, bym na niej wytrwał. Czy buntujesz się, masz żal do Boga za drogę którą Cię prowadzi? Co najbardziej Cię cieszy na myśl o służbie Jezusowi, a czego się obawiasz, boisz?

 


 

 


 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

Msze Święte
MSZE ŚWIĘTE - OKRES LETNI: NIEDZIELA 7.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 18.00

MSZE ŚWIĘTE - OKRES ZIMOWY:
NIEDZIELA 8.00 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W TYGODNIU 7.00 / 17.00

Spowiedź codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.
Kancelaria parafialna
godziny urzędowania:

od poniedziałku do soboty
OKRES LETNI:
7.30 - 8.00 oraz od 17.15 - 17.45

OKRES ZIMOWY:
7.30 - 8.00 oraz od 16.15 - 16.45

Numer konta:
63 8276 0003 2000 0000 1238 0001
Licznik odwiedzin
61568
Visit Today : 84
Visit Yesterday : 131
This Month : 3386
This Year : 13216
Total Visit : 61568